moje oko - portal o oczach
moje oko - wszystko o oku moje oko - wszystko o oku

Zanik nerwu wzrokowego (atrophia nervi optici)

Zanik nerwu wzrokowego jest następstwem nieodwracalnego uszkodzenia włókien nerwu wzrokowego, włókien nerwowych siatkówki czy pasm wzrokowych. Uszkodzenie może dotyczyć całego przekroju nerwu, jak i tylko jego części, co skutkuje odpowiadającym mu ubytkiem pola widzenia. Na dnie oka stwierdza się bladą tarczę nerwu wzrokowego, która w przypadkach zaawansowanych ma barwę białą. Istnieje duża różnorodność barwy tarczy nerwu wzrokowego, tak więc przy ustalaniu rozpoznania ważne jest stwierdzenie bladości tarczy nerwu wzrokowego wraz z upośledzeniem widzenia czy spadkiem ostrości wzroku.

Przyczyny

Do przyczyn  zaniku nerwu wzrokowego zalicza się:

 

 

  • zapalenie nerwu wzrokowego

  • długo trwający obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

  • ucisk nerwu wzrokowego (guzy)

  • czynniki chemiczne, np. zatrucie metanolem

  • jaskrę

  • uraz

Rodzaje zaniku nerwu wzrokowego

Wyróżnia się następujące rodzaje zaniku nerwu wzrokowego:

 

  • prosty zanik nerwu wzrokowego - tarcza nerwu wzrokowego jest blada z wyraźnie zaznaczoną granicą tarczy; spowodowany jest procesami chorobowymi uszkadzającymi włókna nerwu wzrokowego,

  • wtórny zanik nerwu wzrokowego  - powstaje w wyniku neuropatii zastoinowej; granice tarczy nerwu wzrokowego są mało widoczne.

  • następczy zanik nerwu wzrokowego - spowodowany jest róż­nego rodzaju przewlekłymi procesami zwyrodnieniowymi siatkówki lub jej amiotrofią; bladej tarczy towarzyszą różnorakie zmiany siatkówki.

<//span>