moje oko - portal o oczach
moje oko - wszystko o oku moje oko - wszystko o oku

URAZY OKA

Różnego rodzaju mechaniczne urazy oka, które dotyczą gałki ocznej, ale także aparatu ochronnego oka czy oczodołu, stanowią poważne zagrożenie dla jego podstawowej funkcji jaką jest proces widzenia.

 W przypadku wystąpienia tępego urazu okolicy gałki ocznej, będącego wynikiem np. uderzenia pięścią czy piłką, może dojść do rozprężającego złamania dolnej ściany oczodołu. W takim przypadku następuje wpadnięcie gałki ocznej w głąb oczodołu, przesunięcie jej ku dołowi oraz wciśnięcie dolnego mięśnia gałki ocznej i tkanki oczodołu w szczelinę złamania. Gałka oczna ma wówczas ograniczoną ruchomość i występuje objaw podwójnego widzenia.

Najczęściej spotykanym urazem oka jest  sytuacja, w której ciało obce dostało się  pod powiekę lub wbiło w rogówkę. Poza bólem oka może wówczas wystąpić uczucie dyskomfortu, światłowstręt czy też łzawienie. Ciało obce zostaje usunięte po podaniu znieczulenia miejscowego.

W sytuacji, gdy doszło do tępego urazu oka, którego następstwem są różnego rodzaju uszkodzenia zarówno samej gałki ocznej jak i jego aparatu ochronnego, z pęknięciem włącznie, należy bezzwłocznie udać się do lekarza. Pierwsza pomoc w tym wypadku polega na zabezpieczeniu przez niego uszkodzonego oka jałowym opatrunkiem a następnie skierowaniu pacjenta do lekarza specjalisty. Odnosi się to również do sytuacji, w której nastąpił prze­bijający uraz oka, wnikający do gałki ocznej lub w obręb oczodołu, jednak w takim przypadku ważne jest aby  zranionego oka w ramach pierwszej pomocy nie przemywać.

Do uszkodzenia oka może także dojść w wyniku oparzeń chemicznych - są to najbardziej niebezpieczne urazy oka. W sytuacji, w której dochodzi do oparzenia oka kwasem,  powstaje martwica skrzepowa, natomiast w przypadku oparzenia ługiem (zasadami) dochodzi do o wiele groźniejszej martwicy rozpływanej. Najważniejsze jest wówczas  właściwe udzielenie pierwszej pomocy, zwłaszcza gdy dotarcie do miejsca uzyskania specjalistycznej pomocy może zabrać dużo czasu, np. w małych miejscowościach, wsiach. W przypadku oparzenia ługiem zaleca się przemycie oparzonego oka lub twarzy słabym kwasem, natomiast gdy oparzenie nastąpiło kwasem ? słabym ługiem. Jeśli jednak nie posiada się wyżej wymienionych środków można zastosować roztwór soli fizjologicznej, wodę a nawet mleko lub herbatę.

Jeśli doszło do oparzenia oka  suchym wapnem lub zaprawą murarską należy wówczas obficie przemyć oko oraz po odwróceniu powieki usunąć pozostające tam cząstki ciała obcego.

 

W wyżej wymienionych przypadkach szybkie i właściwe udzielenie pierwszej pomocy ma istotne znaczenie jeśli chodzi o  pozytywny wynik leczenia oraz uzyskanie dobrej ostrości widzenia.