moje oko - portal o oczach
moje oko - wszystko o oku moje oko - wszystko o oku

Okulista jest to lekarz zajmujący się leczeniem, profilaktyką chorób oka a także całego układu wzokowego, badaniem nerwów wzrokowych, siatkówki i wszystkich struktur związanych z tym narządem. Okulistyka jest samodzielną specjalizacją tak jak ginekologia, chirurgia czy pediatria. W Polsce specjalizacja z dziedziny okulistyki trwa 5 lat. W jego zakresie leży dobieranie pomocy potrzebnych dla prawidłowego widzenia jak soczewki kontaktowe, okulary, badanie oczu przeprowadznie zabigów chirurgicznych w takich chorobach jak: jaskra, zaćma, odwarstwienie siatkówki, jak i drobne zabiegi: usuwanie ciała obcego, pierwsza pomoc w urazach oka. Często okuliści są wielka pomoc przy leczeniu chorób innych specjalności obejmujących wiele narządów. 

Optometrysta jest to osoba, która dobiera soczeweki kontaktowe, okulary, diagnozuje zaburzenia widzenia. Aby zostać optometrystą nie jest potrzebne skończenie uczelni medycznej. Tytułj ten mozna otrzymac w dwojaki sposób: ukończenie studów podyplomowych z optometrii (osoby mające tytuł magistra) obejmujące min 600 godzin kształcenia zawodowego oraz ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra na kierunku fizyka w zakresie optometrii.