moje oko - portal o oczach
moje oko - wszystko o oku moje oko - wszystko o oku

Różnowzroczność  jest to stan, w którym każde oko ma inną moc optyczną. Jeżeli różnica ta nie jest zbyt duża, to możliwy jest proces fuzji obrazów, dzięki czemu widzimy obuocznie. Natomiast gdy różnica ta jest zbyt duża, nie dochodzi do fuzji obrazów - oko widzące słabiej przestaje uczestniczyć w procesie widzenia, co powoduje spadek jego ostrości.