moje oko - portal o oczach
moje oko - wszystko o oku moje oko - wszystko o oku

OCT

Optical Coherence Tomography czyli optyczna koherentna tomografia jest badaniem niebolesnym, nieinwazyjnym. Aparaty OCT wykorzystują zjawisko odbicia i rozproszenia promieni świetlnych od różnych struktur oka. Na tej podstawie powstają kolorowe obrazy siatkówki, naczynówki, rogówki, nerwu wzrokowego. Obrazy OCT te są kolorowymi przekrojami przez w/w struktury dzięki różnemu odbiciu promieni świetlnych od warstw poszczególnych struktur. Dzięki temu, że promienie od długości 830 nm przechodzą przez nabłonek barwnikowy siatkówki możliwa jest dokładna ocena siatkówki: zmian obrzękowych, ubytków w nabłonku, obserwacja zmian w przebiegu AMD, pomiar grubości włókien nerwowych w jaskrze. Zastosowania nie dotyczą tylko przedniego odcinka oka. OCT służy również do pomiaru grubości i przekroju rogówki.

Badanie OCT
badanie oct