moje oko - portal o oczach
moje oko - wszystko o oku moje oko - wszystko o oku

Nadwzroczność (dalekowzroczność) jest to stan, w którym promienie równolegle skupiają się za siatkówką co powoduje, iż przedmioty znajdujące się blisko oka są zamazane. Dalekowidz chcąc zobaczyć przedmioty leżące blisko oka musi je od niego odsunąć. Nadwzroczność najczęściej spowodowana jest zbyt krótką osią gałki ocznej (nadwzroczność osiowa) bądź niewystarczającą mocą układu łamiącego oka (nadwzroczność refrakcyjna). U dzieci występuje nadwzroczność fizjologiczna, której przeczyną jest zbyt krótka gałka oczna. W miarę upływu lat gałka oczna staje się dłuższa i oko staje się miarowe. Jeśli nadwzroczność jest  niewielka organizm ludzki sam jest w stanie wyrównać ją mniejszym lub większym napięciem akomodacji. Poprzez  skurcze  mieśni soczewka staje się bardziej wypukła i wzmacnia swoją moc, dzięki czemu widzimy wyraźniej . Jednak długotrwałe napięcie prowadzi do zmęczenia mieśni, a w rezultacie do bólów głowy czy zaburzeń widzenia.  Nadwzroczność dzielimy na: niską do +3,0 dioptrii, średnią od +3,25 do +6,0 dioptrii oraz  wysoką powyżej 6 dioptrii. Wadę tą korygujemy za pomocą okularów korekcyjnych bądź soczewek kontaktowych.