moje oko - portal o oczach
moje oko - wszystko o oku moje oko - wszystko o oku

Budowa oka

OKO 

Wstęp

Zmysł wzroku jest najważniejszym zmysłem w organizmie człowieka, to tędy dostarczana jest największa ilość informacji ze świata zewnętrznego. Zmysł wzroku umożliwia nam właściwą reakcję na świat zewnętrzny w oparciu o ogromną ilość informacji, które odbieramy. Człowiek widzi specyficzny zakres promieniowania elektromagnetycznego, mieszczącego się między 400-750 nm. Poniżej tej wartości znajduje się niewidzialne dla człowieka promieniowanie ultrafioletowe, natomiast powyżej promieniowanie podczerwone.  Każdy kolor ma odpowiadającą mu długość fali,  i tak np.  dla fioletowego jest to ok 400 nm, dla zielonego ok 510 nm, a dla czewonego ok 700 nm.  Zakres promieniowania, który jesteśmy w stanie zobaczyć ma istotne znaczenie,  gdyż znaczna cześć energii promieniowania słońca  - około 80% - mieści się właśnie w tym zakresie.

Budowa oka

Gałka oczna położona w oczodole wypełniona jest ciałem szklistym, które dzięki odpowiedniemu ciśnieniu jest w stanie zachować jej prawidłowy kształt. Średnica gałki ocznej wynosi około 24 mm.  Gałka oczna zbudowana jest z: powieki, siatkówki, rogówki, twardówki, naczyniówki, tęczówki, soczewki, ciała szklistego, plamki żółtej oraz  plamki ślepej.

Diagram obrazujący budowę oka
Budowa oka

Powieki są to struktury, które chronią oko przed urazami oraz poprzez nawilżanie zapobiegają  wysychaniu jego powierzchni.

Siatkówka jest to tkanka nerwowa wyścielająca od wewnątrz naczyniówkę. W najbardziej zewnetrznej warstwie siatkówki wyróżnia się komórki receptorowe czopki i pręciki.

Rogówka  jest głównym elementem załamującym oka. Jest to tkanka beznaczyniowa o równoległym układzie włókien kolagenowych, co zapewnia jej doskonałą przezroczystość. Odżywiana jest poprzez dyfuzje z filmem łzowym i cieczą wodnistą.

Twardówka jest to biała, nieprzezroczysta błona, która w przednim odcinku przechodzi w rogówkę, tworząc z nią zewnętrzną powłokę oka.

Naczyniówka jest to bogata w naczynia tkanka znajdująca się między twardówką a siatkówką.  Jej główną rolą jest odżywianie zewnętrznych warstw siatkówki. Ku przodowi przechodzi ona w ciało rzęskowe, a następnie w tęczówkę.

Tęczówka zawierająca w środku otwór źreniczny stanowi barwną część oka. Dzięki mięśniom reguluje ilość swiatła docierającą do wnętrza oka.

Soczewka jest drugim elementem załamującym w oku, położonym między źrenicą a tęczówką. Jest przezroczystym, dwuwypukłym tworem ufiksowanmy za pomocą więzadełek Zinna, zapewniających jej właściwe położenie.

Ciało szkliste jest to przestrzeń położona do tylu od soczewki, wypełniona przezroczystą, galaretowatą substancją zwaną cieczą szklistą.

Plamka żółta jest to centralne miejsce siatkówki, gdzie występuje największe nagromadzenie czopków.

Plamka ślepa znajduje się poniżej plamki żółtej, jest  miejscem łączącym komórki światłoczułe z nerwem wzrokowym; w miejcu tym brak jest komórek światłoczułych.